Aanleg

Indien u vragen heeft over uw huidige binnenhuisbekabeling in combinatie met uw (toekomstige) glasvezelaansluiting, dan kunt u deze vragen stellen aan de schouwer die een huisbezoek (schouwing) aflegt of aan de installatiemonteur (degene die uw glasvezelmodem plaatst). Hij overlegt met u of er aanpassingen noodzakelijk of wenselijk zijn voor een succesvol gebruik van uw glasvezelaansluiting. De installatiemonteur kan indien gewenst uw binnenhuisinstallatie aanpassen, hiervoor kunnen extra kosten in rekening worden gebracht. Natuurlijk kunt u zelf ook aanpassingen verrichten of informeren bij erkende elektronicazaken in de regio.

Als er glasvezel in uw straat wordt gelegd hoeft u niet thuis te zijn. Als het modem bij u thuis wordt geïnstalleerd, of als de schouwer bij u thuis komt, dient u wel thuis te zijn. U kunt ook iemand machtigen om dit te doen.

Ja, wij willen dat iedereen gebruik kan maken van het snelle en betrouwbare glasvezelnetwerk, dus voor bewoners en ondernemers binnen het aansluitgebied is de aanleg van glasvezel geheel kosteloos.

Let op:

1. E-Fiber legt alleen gratis aan tijdens de aanleg van het glasvezelnetwerk in jouw dorp of stad. Als je geen toestemming geeft voor deze aanleg en je later alsnog glasvezel wilt, zijn er kosten aan verbonden.

2. Voor adressen die nog niet bekend zijn wanneer de aanleg van het glasvezelnetwerk wordt gepland, zoals nieuwbouw, geldt maatwerk en is de aanleg niet gratis.

Als uw woning wordt aangesloten op het glasvezelnetwerk dient u thuis te zijn. Als er glasvezel in uw straat wordt gelegd hoeft u niet thuis te zijn. Voor de aansluiting bij u thuis zal er eerst een monteur langskomen voor een schouwing. Tijdens deze schouwing dient u thuis te zijn. Hier wordt namelijk in samenspraak met u bepaald waar het modem komt en hoe de aanleg plaats zal vinden. We zullen u natuurlijk ruim op tijd informeren over deze afspraak. Bij de volgende afspraak, als de glasvezelmodem wordt geïnstalleerd zal er ook iemand aanwezig moeten zijn in uw woning. Het is natuurlijk mogelijk om de afspraak te wijzigen. Dit kan door contact op te nemen met de aannemer. U wordt tijdig geïnformeerd over de start van de werkzaamheden in uw straat. De aanleg van glasvezel in uw straat gebeurt in samenspraak met uw gemeente. Tijdens de werkzaamheden in uw straat hebben wij geen toegang tot uw woning nodig, u hoeft hiervoor niet thuis te blijven.

We proberen de overlast van de aanleg zo veel mogelijk te beperken. De aannemer ‘schiet’ daarom de glasvezelkabel onder uw tuin of oprit door zodat we geen sleuf hoeven te graven. Dit gebeurt met een zogenoemde tuinboring. Een tuinboring is onschadelijk voor uw tuin. Uw tuin en bestrating blijven intact.

E-Fiber monteert de glasvezelkabel op een glasvezelaansluitdoos. Met deze doos kun je nog niets, pas als de provider het modem installeert bij de glasvezelaansluitdoos kun je genieten van supersnel internet, HD televisiekijken en voordelig bellen.

Valt uw woning of bedrijfspand binnen het aansluitgebied? Dan ontvangt u enkele weken voordat de aanleg begint een aankondigingsbrief en een informatiekrant van E-Fiber. Zo weet u dat uw woning of bedrijfspand binnen een paar weken voorzien is van een glasvezelaansluiting van E-Fiber. Omdat we niet alle woningen tegelijkertijd kunnen voorzien van een glasvezelaansluiting, wordt de aanleg stapsgewijs uitgerold.

Met schouwen bedoelen wij het bekijken en inschatten van de plek in uw woning waar het glasvezelmodem moet komen. Meestal komt deze op de plek waar uw huidige modem nu ook hangt. Bij veel huizen is dit in de meterkast of voor in de woonkamer. Ook bekijkt de schouwer waar de glasvezelkabel uw woning binnen moet komen, hierbij worden de bestaande ingangen en gaten zo veel mogelijk hergebruikt. Omdat u akkoord moet geven voor de aanleg en voor de plekken in huis waar de aanleg plaats vindt, is een schouw belangrijk. Als u geen glasvezelaansluiting wilt, kunt u dit aangeven bij de schouwer. Het schouwen vindt huis-aan-huis plaats. Zowel overdag als in de vroege avond. Indien de schouwer meerdere malen niemand thuis treft, geeft hij middels een ‘niet thuis-kaart’ aan hoe u hem kunt bereiken voor het maken van een schouw-afspraak. De schouwer herkent u aan zijn E-Fiber-kleding en hij kan zich altijd legitimeren.

E-Fiber vindt dat iedereen recht heeft op betrouwbaar en snel internet. Glasvezel is de meest betrouwbare en snelle kabel die er is. We worden met z'n allen steeds digitaler en goed internet is daarom onmisbaar. Het bestaande kabelnetwerk kan de hoeveelheid data die wij nu en in de toekomst gaan gebruiken op den duur niet meer aan. Met de aanleg van een glasvezelnetwerk doet E-Fiber daarom een belangrijke investering in de toekomst. E-Fiber gelooft in een toekomst met glasvezel, en daarom zijn wij alvast gestart met de aanleg ervan.

Wanneer uw woning binnen het aansluitgebied valt, ontvangt u een aankondigingsbrief en informatiekrant van E-Fiber. In deze brief en informatiekrant staat onder andere informatie over de aannemer die de werkzaamheden in uw straat verricht en uw woning gaat aansluiten op het supersnelle glasvezelnetwerk van E-Fiber. In de brieven die u ontvangt tijdens de aanleg van het glasvezelnetwerk in uw straat staan telefoonnummers en e-mailadressen vermeld. Deze gegevens kunt u gebruiken voor het wijzigen van bijvoorbeeld een installatieafspraak of voor het stellen van een dringende vraag. Op de contactpagina van deze website vindt u ook de gegevens van de aannemer.

E-Fiber geeft de opdracht voor het aanleggen en aansluiten van de glasvezelkabel aan een aannemer. Deze voert de werkzaamheden voor het glasvezelproject uit. Soms zet de aannemer weer onderaannemers in om de werkzaamheden uit te voeren. Alle medewerkers die in uw wijk, straat en woning werkzaam zijn, vallen onder de aannemer. Het is de verantwoordelijkheid van de aannemer dat het netwerk goed wordt aangelegd en dat u als klant tevreden bent. U kunt uw vragen rondom de aanleg daarom stellen aan de aannemer die in uw gebied verantwoordelijk is, de contactgegevens staan op de contactpagina.

Het liefste houden we de bestaande aansluiting aan voor de glasvezelaansluiting. Deze zit bij veel huishoudens in de meterkast of in de woonkamer. Als u klant wordt bij een van de providers, dan wordt er door een monteur een glasvezelmodem geplaatst op de plek waar uw huidige aansluiting zit, daarna wordt uw aansluiting geactiveerd.

Wanneer u een informatiekrant over glasvezel van E-Fiber ontvangt, bent u een aantal weken verwijderd van een glasvezelaansluiting. In de weken tot de aansluiting ontvangt nog meer informatie en wordt u geïnformeerd over uw aansluiting door de aannemer. Omdat de aanleg een repeterend proces is, worden alle betrokken bewoners op de voor hen relevante tijdstippen geïnformeerd. Zolang u geen correspondentie ontvangt, is aanleg in uw straat nog niet aan de orde.

Over het algemeen passen de kabels die u in huis heeft gewoon op het glasvezelmodem, hier hoeft u dus niks aan te veranderen. Ook het draadloos internet dat u heeft blijft gewoon bestaan. Omdat het verschil tussen een koperkabel en een glasvezelkabel pas na een meter of 50 merkbaar is, is het ook niet nodig om de kabels binnenshuis te veranderen. En vragen kunt u voorleggen aan de schouwer of de monteur van de provider.

Tot het moment waarop u besluit over te stappen op glasvezel, blijft u gebruik maken van de bestaande coax- of telefoonkabel. Als u binnen het aansluitgebied woont, legt E-Fiber gratis glasvezel aan tot in uw woning. De glasvezelkabel wordt gelegd en afgemonteerd, maar nog niet meteen geactiveerd, dit gebeurt pas als u een abonnement afsluit bij één van de providers die op uw adres glasvezelabonnementen aanbieden.

Als u nu kiest voor een aansluiting rekenen we geen aansluitkosten. Maar, u kunt er altijd voor kiezen om later aangesloten te worden op het glasvezelnetwerk. Uw glasvezelkabel blijft dan op de erfgrens op rol liggen. Het is dan wel zo dat de werkzaamheden door onze aannemer apart voor u worden ingepland en uitgevoerd en daar moeten we kosten voor in rekening brengen. Glasvezel biedt veel voordelen en het is daarom aan te raden om nu voor een kosteloze aansluiting zonder verplichtingen te kiezen.

Het duurt ongeveer een jaar om in een gemeente of gebied een glasvezelnetwerk aan te leggen.

Zodra er genoeg animo is voor glasvezel in jouw gemeente (in veel gevallen 30% van de inwoners) legt E-Fiber het glasvezelnetwerk aan. Elke woning krijgt dan een kosteloos een glasvezelaansluiting. Als u kiest voor snel en betrouwbaar internet en gebruik wilt maken van deze glasvezelaansluiting, dan dient u een abonnement af te sluiten bij één van de providers die glasvezel aanbieden. Doe dit voordat E-Fiber klaar is met de aanleg, want als je na hun vertrek een abonnement afsluit bij een provider kunnen er kosten in rekening worden gebracht.

De glasvezelkabel wordt op een diepte van ongeveer 60 cm ondergronds naar uw woning gebracht. Dit gebeurt met een zogenoemde tuinboring. Een tuinboring is onschadelijk voor uw tuin. Uw tuin en bestrating blijven intact. U hoeft niet aanwezig te zijn als de aannemer de tuinboring uitvoert.

U bepaalt samen met de schouwer waar in uw woning de glasvezelaansluiting wordt geplaatst. Bij de meesten huizen is dit op de plek van de huidige aansluiting: in uw meterkast of in uw woonkamer. In de buurt van het glasvezelmodem dient een stopcontact beschikbaar te zijn. De glasvezelmonteur komt, nadat u een abonnement heeft afgesloten, het glasvezelmodem bij u thuis installeren. U ontvangt tijdig per post een brief met daarin de voorgestelde datum voor de installatieafspraak.

De schouwer is een medewerker van de aannemer. Hij draagt E-Fiber-kleding en heeft een identificatiepas bij zich met daarop zijn foto en persoonlijke gegevens. Tevens bevat de pas het logo van E-Fiber en van de aannemer.

Als het vriest en de grond bevroren is, kan de aannemer zijn werk niet uitvoeren. Het project wordt dan stilgelegd en zal op een warmer moment worden hervat.

E-Fiber is de opdrachtgever maar het werkelijke aanleggen van de glasvezelkabel wordt gedaan door aannemers en onderaannemers.

Dit verschilt per gebied en is dus afhankelijk van de plek waar je woont. Op deze website vind je op de pagina van jouw gebied de naam van de aannemer en de contactgegevens.

Binnen een dag voorziet de aannemer uw woning van een glasvezelaansluiting. De aanleg in de straat neemt wat meer tijd in beslag, zo'n 5 à 6 dagen. De aanleg in de hele wijk duurt uiteraard wat langer, u kunt dan gedurende een aantal weken de ploegen van de aannemer in verschillende straten tegenkomen. U zult tijdens deze aanleg, in uw straat of wijk, uw woning gewoon kunnen bereiken.

Ja, zodra de monteur uw glasvezelmodem heeft geïnstalleerd en uw glasvezelabonnement heeft geactiveerd kunt u direct gebruik maken van het supersnelle glasvezelnetwerk van E-Fiber. Bent u nog geen klant bij een provider, maar wilt u wel gebruik maken van het supersnelle glasvezelinternet? Kijk dan even welke provider in uw gemeente diensten aanbiedt.

Een technische vraag voor de liefhebber: E-Fiber maakt gebruik van een point to point (PtP) netwerk. Elk adres heeft een unieke eigen lijn tot aan de glasvezelcentrale. Dit zorgt ervoor dat je ook daadwerkelijk de beloofde snelheid kan krijgen. Providers - of eigenlijk de operators die het glas belichten - kunnen op hun beurt over dit netwerk beide technologieën toepassen.

Hoe werkt glasvezel?

De kosten die u betaalt zijn de abonnementskosten van de provider. De aanleg van het glasvezelnetwerk is gratis, mits u in de aangegeven periode uw huis op het glasvezelnetwerk laat aansluiten.

Glasvezel, ook wel fiber genoemd, is een haardunne vezel van glas. Glasvezelkabels werken met licht, het verzenden van de data gebeurt door het zenden van licht. Als je een lamp op een glasvezelkabel zet zal je zien dat het licht er aan de ander kant uit komt. Door het licht razendsnel aan en uit te zetten ontstaat er een patroon, op deze manier wordt de data verzonden. De werking hiervan is door interne reflectie zeer stabiel en supersnel waardoor up- en downloadsnelheid gelijk zijn.

We werken er hard aan om op zo veel mogelijk plekken in Nederland glasvezel te leggen, maar vooralsnog is dit helaas nog niet overal. In het menu 'Waar?' kunt u zien in welke gemeenten we glasvezel gaan aanleggen of reeds hebben aangelegd.

Als we het over de snelheid van het netwerk hebben kunnen we dit beter uitleggen in capaciteit. En de capaciteit van het glasvezelnetwerk is enorm. Een glasvezel kan gemiddeld tot acht terabyte per seconde aan data versturen, dat zijn zo’n vijf miljoen foto’s. En er kunnen zonder problemen wel vier miljard telefoongesprekken gelijktijdig gevoerd worden.

Ja, dat kan. Maar een combinatiepakket met televisie en telefonie is vaak voordeliger.

Ja, dit is een internet gestuurde dienst dus met glasvezel kan dit geleverd worden. Het hangt nog wel af van het type abonnement dat u kiest bij de provider. Bij vrijwel alle aanbieders is interactieve televisie wel inclusief.

Glasvezel brengt veel meer dan televisie kijken. Met glasvezel kunt u gebruikmaken van eindeloos veel online diensten, zoals gezondheidszorg, studeren, streamen en gamen. We gaan met z'n allen steeds meer gebruik maken van het internet en glasvezel is goed voorbereid op deze ontwikkeling. De Coax kabel voorziet nu nog in de huidige vraag maar voor deze kabel is het einde in zicht. U kunt altijd via uw schotel televisie blijven kijken en alleen kiezen voor internet via glasvezel.

Glasvezel is een haardunne vezel gemaakt van een speciaal soort glas. Informatie via het glasvezelnetwerk wordt verzonden met behulp van laserlicht. Door het laserlicht met zeer hoge snelheid aan en uit te schakelen, ontstaat een patroon. Dit zijn de digitale gegevens. Informatie kan zich zo razendsnel door de glasvezelkabel verplaatsen. Hoe sneller de laser aan en uit knippert, des te sneller kan de informatie over en weer worden gestuurd.

Dit hangt sterk af van de hoeveelheid apparaten die u in huis hebt en hoe intensief iedereen in uw huishouden gebruik maakt van het internet. U kunt dit vergelijken bij verschillende providers en zo een internetsnelheid kiezen die voor uw huis geschikt is. Maar over het algemeen gaat de regel wel op dat er een hogere internetsnelheid nodig is bij meer activiteit, gebruikers en apparaten.

Ja, kijk voor de verschillende mogelijkheden bij de door u geselecteerde provider.

Ja, bij één van de providers die op uw adres glasvezelabonnementen aanbieden.

Internet en alle toepassingen die daarbij komen kijken maken een steeds groter onderdeel uit van ons dagelijks leven. Van computer en mobiele telefoons gaan we langzaam over op televisies, thermostaten en muziekinstallaties die gebruik maken van het internet. Dit vergt veel van de huidige internetkabel, met trage en onbetrouwbare verbindingen als gevolg. Het glasvezelnetwerk kan deze grote capaciteit wel aan en werkt een stuk sneller. De verbinding is sneller, betrouwbaarder en stabieler. De beste optie voor de toekomst dus.

E-Fiber is de kabelmaatschappij, E-Fiber legt glasvezel aan. De abonnementen worden dus niet via E-Fiber verkocht. Hiervoor hebben we overeenkomsten gesloten met een aantal providers. Iedere provider heeft zijn eigen dienstenpakketten samengesteld zodat u kunt kiezen voor glasvezel en voor het abonnement dat bij u past.

Wanneer u wordt aangesloten op het glasvezelnetwerk van E-Fiber kunt u gebruik maken van alle diensten die via de kabel worden verzonden. Denk hierbij aan televisie, internet en telefonie. Inclusief alle diensten die via het internet worden aangeboden, denk aan pinnen, alarm, zorg, studeren, et cetera. Maar, om het zeker te weten kunt u even kijken bij de providers om te zien wat het precieze aanbod is in uw gemeente.

De providers die hun diensten op ons netwerk aanbieden kunnen u helpen bij de overstap. Het nieuwe abonnement gaat dan in na afloop van uw huidige abonnement. In alle gevallen heeft u een maand opzegtermijn.

Heeft u een brief ontvangen van E-Fiber en wordt uw woning binnenkort aangesloten op het glasvezelnetwerk van E-Fiber? Dan kunt u een abonnement afsluiten bij één van de providers die op uw adres glasvezelabonnementen aanbieden.

Een glasvezelnetwerk is een netwerk van glavezelkabels dat gebruikt wordt om informatie te verzenden. De kabels liggen in de grond en verbinden huishoudens direct met razendsnel internet. Als je bent aangesloten op het glasvezelnetwerk wordt al het internet via glasvezel verzonden, zonder tussenkomst van bijvoorbeeld trage koperkabels. Rondom een woongebied ligt een dikke grondkabel die uitkomt in de wijkcentrale. Vanuit deze wijkcentrale wordt de dikke kabel in dunnere kabels verdeeld (de wijkgrondkabel) om verschillende wijken te bereiken. Deze wijkgrondkabel gaat weer over in de grondkabels. Vanuit deze grondkabel wordt de glasvezelkabel naar uw huis getrokken. Dit noemen we ook wel ‘Fiber to the Home’, oftewel ieder huis zijn eigen glasvezel.

De manier waarop we het netwerk nu belasten is nu nog extreem laag. Maar met de wetenschap dat we veel meer data en digitale apparaten gaan gebruiken de aankomende jaren, zal deze belasting groeien. Het glasvezelnetwerk heeft gelukkig zo veel capaciteit dat het nog decennia mee kan.

Het glasvezelnetwerk van E-Fiber is een open netwerk. Dit betekent dat meerdere aanbieders toegang kunnen geven tot ons netwerk. Een dienstaanbieder bepaalt zelf welke producten hij wil aanbieden op het glasvezelnetwerk van E-Fiber.

Glasvezel zakelijk

De providers bieden abonnementen en bijbehorende dienstverlening voor de zakelijke markt. Deze verschillen van particuliere abonnementen. U kunt vrijblijvend advies opvragen bij de diverse providers.

Ook bedrijfspanden worden door E-Fiber aangesloten. De providers kunnen u adviseren over de abonnementen.

Ook onderwijsinstellingen worden door E-Fiber aangesloten. De providers kunnen u adviseren over de abonnementen.

Contact

Op de brief die u heeft gekregen staat een telefoonnummer, dit is het nummer dat u kunt bellen met deze vraag. Op de website van E-Fiber kunt ook de gegevens van de aannemer vinden die in uw gemeente verantwoordelijk is voor de aanleg van de glasvezelkabel.

We streven ernaar om elke gebruiker met tevredenheid van glasvezel te laten genieten. Daarom nemen we alle klachten snel in behandeling en zorgen dat het spoedig wordt opgelost. Als u een klacht heeft over glasvezel in uw straat, woning of buurt, dan kunt u een e-mail sturen naar info@e-fiber.nl of bellen naar 030-2251901. U kunt de klacht ook doorgeven aan de verantwoordelijke aannemer in uw buurt, dan neemt de aannemer contact met u op.

Voordat E-Fiber van start gaat met de aanleg van glasvezel in uw straat en voordat er een glasvezelmodem in uw woning komt, krijgt u bezoek van de schouwer. De schouwer bepaalt samen met u waar het glasvezelmodem in uw woning moet komen. Vragen over de aanleg kunt u stellen aan de aannemer die in uw gemeente verantwoordelijk is voor de aanleg, deze gegevens vindt u op onze website, bij uw gemeente.

Als u een afspraak rondom installatie wilt wijzigen kunt u contact opnemen met de aannemer die verantwoordelijk is voor de aanleg van glasvezel in uw gemeente.

Om meer te weten te komen over een glasvezelabonnement of de verschillende aanbieders (providers) kunt u de 'Keuzehulp' invullen. Deze is terug te vinden op de pagina van uw gemeente op deze website (iedereenglasvezel.nl).

We vinden het vervelend dat u schade heeft opgelopen en helpen u graag om het op te lossen. U kunt uw schade melden door contact met ons op te nemen per e-mail via info@e-fiber.nl of bellen naar 030-2251901. Dan gaan we op zoek naar een oplossing.

Indien je beschikt over een provider onafhankelijk adres, zoals Hotmail en Gmail, dan kan dat. Een provider afhankelijk adres van bijvoorbeeld Ziggo kan je niet behouden. KPN biedt de mogelijkheid om tegen een kleine betaling je e-mailadres te behouden. We raden je aan om over te schakelen op een provider onafhankelijk e-mailadres. Zo ben je ook in de toekomst veel flexibeler bij het overstappen. Daarnaast zijn er mogelijkheden om de e-mails die bij jouw 'oude' e-mailadres binnenkomen automatisch te laten doorsturen naar je 'nieuwe' e-mailadres. Op die manier zal iedereen langzaam wennen aan je nieuwe e-mailadres.

Overige vragen

We delen de wijken in in werkgebieden, zo krijgt de hele wijk glasvezel maar dit wordt wel op verschillende momenten (per werkgebied) aangelegd. Het kan zijn dat de grens net tussen uw woning en dat van uw buren zit. De aannemer zal dan op een ander moment ook bij u glasvezel aanleggen.

Dit is een netwerk bedoeld voor het delen van informatie (zoals het glasvezelnetwerk) waar meerdere providers hun diensten op kunnen aanbieden. Het netwerk is dus open voor alle providers die glasvezel willen aanbieden en daarover afspraken met E-Fiber hebben gemaakt.

Absoluut! Wij vinden dat iedereen in Nederland recht heeft op glasvezel, waar je ook woont. Als wij in een gemeente glasvezel leggen, doen we dit voor iedereen in de gemeente.

4G of 5G zijn draadloze technieken die niet te vergelijken zijn met het glasvezelnetwerk. Dit omdat het een vaste verbinding ten opzichte van een mobiele verbinding betreft. Mobiel dataverkeer wordt steeds beter maar zal voorlopig nog niet op kunnen boksen tegen het snelle en betrouwbare vaste glasvezelnetwerk. Mobiel dataverkeer is afhankelijk van zendmasten, de hoeveelheid zendmasten heeft invloed op de kwaliteit van de verbinding. Met een glasvezelverbinding ben je altijd verzekerd van goed, snel en betrouwbaar internet. Met 4G of 5G is de kwaliteit altijd afhankelijk van externe factoren.

De aanleg van een glasvezelnetwerk is een kostbare investering. E-Fiber wil deze investering graag doen, maar heeft daarvoor wel een minimale deelname nodig om de aanleg rendabel te maken. Dit is een minimum van abonnementen dat afgesloten moet worden bij de providers. Deze grens ligt op 30%, dat betekent dat 30% van de inwoners/ondernemers in een gemeente moeten kiezen voor een abonnement om de aanleg te kunnen starten.

Huizen worden nog steeds verkocht zonder glasvezel aansluiting. Maar, de aanwezigheid van snel en betrouwbaar internet is inmiddels wel een zeer belangrijke factor voor de verkoopbaarheid van een huis of bedrijfslocatie.

Vraagbundeling is een methode om te toetsen of er binnen de gemeente voldoende animo is voor de aanleg van het glasvezelnetwerk.

Het is bewezen dat vooral in buitengebieden het internet via de normale kabel een stuk langzamer is dan internet via glasvezel. Ook als u niet direct last heeft van een trage verbinding zult het verschil tussen uw oude verbinding en de nieuwe via glasvezel zeker opmerken.

Ja, dat kan. Heeft u recentelijk informatie ontvangen over de aanleg van glasvezel in uw wijk? Dan kunt u er gewoon voor kiezen om niet aangesloten te worden op het glasvezelnetwerk. U kunt dit aangeven bij de schouwer die bij u langs zal komen. Bedenk wel dat glasvezel een uitstekende investering in de toekomst is. We gaan steeds meer gebruik maken van het internet en digitale apparaten en glasvezel kan deze capaciteit aan. Nu zal de aanleg en aansluiting in u woning gratis worden geplaatst. Dit is later echter niet meer kosteloos.